Hệ thống cửa hàng

Thông tin liên hệ tất cả các cửa hàng của chúng tôi. Hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ trực tiếp ngay gần địa phương bạn sống!

Tại Ba Đồn

 Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình.
 Điện thoại: 02323.517.468
 Email: lyloiquangbinh@gmail.com.vn


 Địa chỉ: Cổng phía Tây chợ Ba Đồn, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình.
 Điện thoại: 02323.513.059
 Email: lyloiquangbinh@gmail.com.vn

Tại Quảng Thọ

 Địa chỉ: Số 16 Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn.
 Điện thoại: 02323.595.666
 Email: lyloiquangbinh@gmail.com.vn


 Địa chỉ: Số 23 Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn.
 Điện thoại: 02323.901.599
 Email: lyloiquangbinh@gmail.com.vn

GỬI EMAIL LIÊN HỆ